Rubrika: Co se nevešlo jinam

Zde naleznete články, příspěvky a názory všeho, co se nenapasoval do předem daných kategorií. Věříme, že i tady najdete informace, které Vás budou zajímat. Klidně sdílejte, pomlouvejte i chvalte. Víc hlav víc ví :)

Paříž

Hledat důvody, proč navštívit Paříž, je asi zbytečné. Město, které je základem evropského kontinentu, historie a kultury, by nemělo chybět na seznamu každého cestovatele.

Jestli vyrazíte na vlastní pěst, základem je v předstihu zajistit buď letenky, nebo můžete vyrazit autem. Záleží na vás. V mém případě jsem v předstihu zamluvil letenky. Jedna vyšla na 2000 korun. Let směřoval přímo na letiště Charles De Gaulle. Cesta v nízkorozpočtovém letu, byla ve směs příjemná a bez problémů.

Ubytování je v Paříži kolem 1500 korun za noc, nicméně při troše trpělivosti lze najít ubytování za 500 korun. Pokoj byl čistý, průměrný na přespání naprosto ideální. V ceně byla snídaně. Jednalo se o pečivo s mlékem, či kávou.

První návštěva směřovala na dominantu Paříže – Eiffelovu věž. Na doporučení jsem vyrazil brzy ráno, abych se vyhnul velkému množství turistů a v klidu si mohl prohlédnout tuto dominantu.Přijel jsem metrem na stanici Trocadéro. Když na ní vystoupíte a vyjdete z metra, celá věž se před Vámi objeví z čista jasna, prostě nádhera. Zprvu mi nepřišla nijak veliká, ale potom se pomalu zvětšuje až do obřích rozměrů. Přišli jsme sem před otevřením a tak jsme nemuseli stát dlouhé řady, které se během chvíle vytvořily. Cena za výstup byla přes 12 €, ale ten výhled na Martova pole byl nezapomenutelný. Jediná chyba byla vyjít všechny schody pěšky, což se nám vymstilo později.Francie,_Eiffelova_věž

Poté jsme vyšli zpátky na Trocadéro a šli směr Vítězný oblouk. První překvapení bylo při pohledu na kruhový objezd a šílené množství aut. Řídit tady je tak trochu o život. Naštěstí jsme to nemuseli podstoupit a vydali se směr Champs-Elyseés, která u oblouku začíná.Champs-Élysées_(11.2010)

Přes Champs-Elyseés se pomalu dostanete až k Louvre. Louvre má nádhernou  stanici metra, ze které dojdete až ke vstupu muzea. Batohy si musíte nechat u vstupu. Mladí lidé z EU do 26 let mají vstup zdarma. Je tady mnoho nádherných obrazů i soch,  ale pokud nejste znalci umění, spousta z nich vám moc neřekne.louvre-524745_960_720

Katedrála Notre-Dame je nádherná. Před vstupem leží nultý bod, od kterého se měří vzdálenosti v Paříži.982px-Notre-Dame_de_Paris_2792x2911

Paříž je město, které si zaslouží čas a klid. Jen památky jsou běh na dlouhou trať a to nemluvím o jejich gastronomii, kultuře a stylu života jako takovém.

Celkové výdaje na jídlo, ubytování, vstupy a letenky byli na jednoho 7000 kč, takže myslím, že se vyplatí plánovat a vynechat  zájezdy, se kterými stejně skoro nic v Paříži nestihnete.

Cestovní pas, ceny, rychlost a vydání

Pokud plánujete cestu do některého ze států EU nebo na území států Schengenského prostoru, pro překročení hranic vám vystačí pouze platný občanský průkaz v odpovídajícím formátu. Chystáte-li se mimo tento prostor, „občanka“ vám stačit nebude. Zde je zapotřebí mít k dispozici některý z cestovních dokladů, tedy cestovní, diplomatický či služební pas nebo cestovní průkaz (průkaz má územní a časovou platnost omezenou účelem cesty a vydává se pouze v odůvodněných případech, např. při ztrátě pasu). Ne každý z nás má možnost získat pas diplomatický či služební, a tak nám nezbývá, než si vystačit s cestovním pasem.

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

Vydává ve lhůtě 30 dnů (je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů). Pokud je žadateli o tento typ pasu méně než 15 let, má tento pas dobu platnosti 5 let. Občanům starším 15 let se tento pas vydává s dobou platnosti na 10 let. Dobu jeho platnosti nelze prodloužit. Za vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat se platí správní polatek ve výši 600 Kč. Občanům mladším 15 let pak 100 Kč. Vydává ve lhůtě 30 dnů. Je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů.

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji

Vydává se, žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů (nebo žádá-li o vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadě ve lhůtě kratší než 120 dnů). V těchto případech se cestovní pas vydává s dobou platnosti na 6 měsíců. Dobu platnosti tohoto cestovního pasu též nelze prodloužit. U cestovního pasu bez strojově čitelných údajů je tento poplatek vyšší, a to 1500 Kč. U občanů mladších 15 let pak 1 000 Kč. Vydává se ve lhůtě do 15 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě, ve lhůtě do 60 dnů.

Kdo a za jakých podmínek může požádat o vydání pasu

  • občan starší 15 let, ale do doby zletilosti (do 18 let), musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost.
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let

Jak a kam se při žádosti o pas obrátit

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se podává v České republice u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu, v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu. Pozor, žádost nelze podat u těchto úřadů mimo místo trvalého pobytu občana nebo u matričního úřadu. V zahraničí se žádost podává u zastupitelského úřadu České republiky. U tohoto typu pasu se vyžaduje osobní převzetí cestovního pasu občanem, jemuž se cestovní doklad vydává, nebo zákonným zástupcem anebo osobou, která podala žádost místo zákonného zástupce (např. pěstouna). Převzetí cestovního pasu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno. Cestovní pas lze převzít jen u úřadu, u něhož byla podána žádost o vydání cestovního pasu.

Žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se podává v České republice u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu, v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu. Na rozdíl od předchozího typu pasu žádost lze podat u těchto úřadů mimo místo trvalého pobytu občana nebo u kteréhokoliv matričního úřadu. V zahraničí pak u zastupitelského úřadu České republiky. Rovněž u tohoto cestovního pasu se vyžaduje osobní převzetí cestovního pasu občanem, jemuž se cestovní doklad vydává, nebo zákonným zástupcem anebo osobou, která podala žádost místo zákonného zástupce (např. pěstouna). Převzetí cestovního pasu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno, a to i v případě, že zplnomocněný zástupce podal žádost o jeho vydání. Tento cestovní pas lze převzít u úřadu, u něhož byla podána žádost o jeho vydání, nebo u kteréhokoliv jiného úřadu oprávněného předat cestovní pas, který občan uvedl v žádosti o jeho vydání (například u matričního úřadu, nebo zastupitelského úřadu).

Co musíte předložit u obou typů pasu


doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu, například tedy občanský průkaz. U občanů, kteří nemají občanský průkaz, jiné doklady, např. rodný list nebo oddací list).

doklad o státním občanství – vyžaduje se při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, například: rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno.

odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí.

Podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

Žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, například občanský průkaz. Nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti, proto se občan musí k němu osobně dostavit. Údaje v předložených dokladech se ověří v informačním systému evidence obyvatel. Jestliže se ověří správnost těchto údajů a není-li důvod pro odepření vydání cestovního pasu, pořídí se biometrické údaje, to znamená fotografie a otisky prstů rukou občanů starších 12 let. Po pořízení biometrických údajů se žádost vytiskne a předloží občanovi k podpisu. Podpis se poté digitalizuje a přenese do cestovního pasu. Dalším podpisem občan, popřípadě jeho zákonný zástupce, potvrdí správnost a úplnost žádosti, dá souhlas ke zpracování biometrických údajů do nosiče dat cestovního pasu a potvrdí, že byl informován o vedení biometrických údajů po dobu 60 dnů od předání vyrobeného cestovního pasu výrobcem Ministerstvu vnitra v informačním systému cestovních dokladů. Podání žádosti je ukončeno elektronickým odesláním dat do centra za účelem jejich dalšího zpracování při výrobě cestovního pasu.

Podání žádosti o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji

Žádost se podává na úředním tiskopisu. Tiskopisy jsou k dispozici u všech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu, u matričních úřadů a v zahraničí zastupitelských úřadů. K žádosti se přikládají dvě fotografie, doklady potřebné k vydání cestovního pasu, například občanský průkaz, a plná moc, pokud žádost podává zplnomocněný zástupce.

Délka dovolené a jak odpočívat?

Povězte, existuje něco jako fixace na dovolenou?

Určitě. Pokud je člověk zvyklý několik let za sebou dojíždět v létě do různých destinací k moři, pak mu to chybí. Ale to je člověk od člověka. Některý tuto fixaci prožívá hůř, jiný lépe. Pokud se tedy stane, že na dovolenou jet některý rok nemůže, cítí se následně více unavený a vyčerpaný.

Jaká by měla být správná délka dovolené z psychologického hlediska?

Především je potřeba říci, že volno si člověk užije jedině tehdy, umí-li se maximálně oprostit od práce, kterou vykonává. Je nutné se vymanit z každodenního stereotypu. A je jedno, pokud zaměstnanec stráví dva týdny na chatě, nebo u moře. To záleží na tom, kdo jakou dovolenou preferuje.

Jak dlouho vlastně trvá, než si člověk začne volno řádně užívat?

Většinou se tato lhůta pohybuje mezi dvěma až třemi dny. Pro všechny je ideální, pokud mají dovolenou deset až čtrnáct dní v kuse.

Pokud má někdo k dispozici dvacet dní dovolené, existuje pravidlo, jak by si měl volno vybrat co nejlépe?

Nejlepší je rozdělit si volno do několika bloků. Pokud si zaměstnanec může vybrat až čtyři týdny dovolené, doporučil bych mu, aby si vzal dva týdny v letním období a dva v zimním. Pokud si člověk vybere jen jeden týden a pak opět týden dovolené, tělo si neodpočine tolik, jak by bylo třeba. Řekl bych, že si tak lidé způsobí víc škody než užitku.

Autem, nebo letadlem? Jak na dovolenou

Autem, nebo letadlem? Je to na Vás. Věděli jste, že ročně vycestuje na dovolenou do zahraničí okolo 1,9 milionu Čechů automobilem, 1,5 milionu cestuje letecky a jen zhruba 700 tisíc lidí dá přednost autobusu? Cestování vlastním vozem je mezi českými turisty nejoblíbenější, je ale také nejlevnější? Spočítali jsme, kolik stojí cesta do evropských měst a kolik času strávíte při jízdě.

Spolujízda autem ani nabízení gaučů není v České republice zatím tolik rozšířené. Tyto levné alternativy cestování využívají především mladí lidé do 25 let. Odborník na cestování Jaromír Beránek se nebojí, že by cestovní ruch přicházel o velké množství turistů. Neví ani o žádných podvodech, kterých se někdo může obávat.

Mezi nejlevnější a nejjednodušší způsob dopravy patří spolujízda. Jaký má tento fenomén význam u nás?
Rozvíjí se, a to zejména u mladších ročníků v rámci celé Evropy. Začalo to tak, že vznikly speciální agentury, které se spolujízdou zabývají a za zprostředkování vybírají určitý poplatek. Jedná se o servery, na kterých se registrují poptávající spolujezdci a nabízející řidiči. Tyto portály se zaměřují především na zahraniční cesty z České republiky do Německa, Rakouska, Francie nebo Anglie, velice frekventované je také Slovensko a delší cesty po Česku. Dnes se ale lidé vesměs hledají na internetu a po Facebooku. Jezdí spolu známí a hlavně studenti, kteří jsou ve světě na stážích.

Odkud se k nám spolujízda dostala?
Spolujízda má původ ve Spojených státech, kde v různých podobách funguje už delší dobu. Dříve tam podobných agentur bylo mnoho, teď ale pomalu ustupují. Dnes je to i v Americe spíš na osobních kontaktech.

Jak takové cestování funguje?
Obvykle to bývá tak, že se lidé potkají na výpadovce u nějaké benzinky s tím, že nastupující dopředu zná značku a barvu auta. Řidič také většinou dopředu dá vědět, kolik si s sebou cestující může vzít zavazadel. Hodně totiž spolujízdu využívají právě vysokoškoláci, kteří se vracejí ze studentského pobytu.

Je takové cestování bezpečné?
Pokud je to přes agenturu, tak ano. Ta by neudělala zprostředkování, pokud by na někoho měla špatné reference. Pokud je to přes sociální sítě, je to složitější. Upřímně, neslyšel jsem, že by na to někdo doplatil, protože i takoví lidé se do jisté míry znají. Neznám ani případ tzv. lovců hezkých žen. Problém ale může být s pojištěním, pokud by se stala nějaká nehoda nebo by se cesta z nějakého důvodu neuskutečnila.

Můžou tak vznikat cestovnímu ruchu nějaké ztráty?
Cestování spolujízdou na delší vzdálenosti je výrazně levnější než autobusem nebo vlakem, malé ztráty u dopravců vznikat můžou, podstatné to ale není. Lidé využívající spolujízdu by do letadla pravděpodobně stejně nesedli. Navíc člověk, který spolujízdu využije, musí většinou nějakou veřejnou dopravu stejně využít, aby se dostal na domluvené místo setkání. Spolujízda funguje především podél hlavních evropských dálničních tahů a většinou se řidičům nikam do města zajíždět nechce, protože se jim to nevyplatí.

Zasáhl nás i couchsurfing neboli sdílení gaučů či jiné výměnné pobyty?
Podobné cestování je opět rozvinutější v západní Evropě, především v Holandsku. U nás to takový rozsah nemá. Podobné výměnné pobyty byly u nás vždy založené na známostech, kdy se rodiny seznámí třeba u moře a pak se vzájemně navštíví. Většinou se ale chtějí předvést, kdo má větší vilu a bazén. Z hlediska ohrožení cestovního ruchu bych se ani tohoto nebál. Ti kteří mají peníze, si raději zaplatí hotel, a ti, kteří mají méně, bydlí většinou v malých bytech, kam si nikoho dalšího pozvat nemůžou, protože se jim tam nikdo další nevejde.

Jaká dovolená je pro Čechy nejlevnější?
Pro nás je nejlepší vzít auto a jet do kempu do Chorvatska. Výhodou je velká jistota hezkého počasí. Výhodné je i Tunisko nebo Egypt, kde se k dobrému počasí přidává ještě kvalitní servis a v případě all inclusive i strava po celý den.